Xem thêm
Số mệnh là gì?

Số mệnh là gì?

Chuyện trạng nguyên Lưu Tử Tráng Lưu Tử Tráng (1609 -1652) là người huyện Hoàng Châu (nay là huyện Hoàng Cương tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Năm 1649 ông tham ...