“Luống chè gia đình” đe dọa tương lai ngành chè Việt Nam

Mỗi hộ dân vùng chè thường trừ ra một khoảnh gọi là “luống chè gia đình”. Đó là luống chè không phun thuốc BVTV độc hại, lớn chậm, thỉnh thoảng chịu sâu bệnh nhưng ra búp nào hái búp đó rồi đem đi sao cho gia đình sử dụng. Còn chè sản xuất, có thách cỡ nào họ cũng chẳng uống.
Mỗi hộ dân vùng chè thường trừ ra một khoảnh gọi là “luống chè gia đình”. Đó là luống chè không phun thuốc BVTV độc hại, lớn chậm, thỉnh thoảng chịu sâu bệnh nhưng ra búp nào hái búp đó rồi đem đi sao cho gia đình sử dụng. Còn chè sản xuất, có thách cỡ nào họ cũng chẳng uống.

Việt Nam là một trong những nước trồng chè truyền thống, chè búp của Việt Nam đã đến với nhiều thị trường thế giới. Ngành chè đã tạo công ăn ... Đọc tiếp

Xem thêm
Xem thêm
Prayer beads are seen as a Tibetan monk chants prayers during Tibetan New Year celebrations at a monastery in Kathmandu

Kẻ trộm xâu chuỗi của Phật tổ

Có một ngôi chùa, nhân vì thờ một sợi chuỗi Phật Tổ từng đeo mà nổi tiếng. Nơi thờ phụng sợi chuỗi chỉ có thầy trụ trì và 7 đệ ...