Người thiết kế biểu tượng tờ Nhân dân Nhật báo: Pháp Luân Công không có gì sai cả

Ông Hà Yên Linh và vợ là bà Tống Tranh trong một bức ảnh không đề ngày, được tờ Nhân dân Nhật báo gọi là “hai vợ chồng cách mạng”. Ông Hà mới đây đã lên tiếng cho môn tu luyện tinh thần bị đàn áp Pháp Luân Công . (Ảnh chụp màn hình trên people.com.cn)
Ông Hà Yên Linh và vợ là bà Tống Tranh trong một bức ảnh không đề ngày, được tờ Nhân dân Nhật báo gọi là “hai vợ chồng cách mạng”. Ông Hà mới đây đã lên tiếng cho môn tu luyện tinh thần bị đàn áp Pháp Luân Công . (Ảnh chụp màn hình trên people.com.cn)

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải giải thích cho người dân Trung Quốc tại sao họ lại đàn áp những người tập môn thiền định phổ biến có lợi ... Đọc tiếp

Xem thêm
Xem thêm