Xem thêm
Chú rùa đền ơn cứu mạng sau 16 năm

Chú rùa đền ơn cứu mạng sau 16 năm

Tại Cơ Long, Đài Loan có một cửa hàng mang tên “Ngộ Duyên Hào”. Ông chủ Lâm vốn là một người tốt bụng, thường làm việc thiện, khu vực ông ...
Xem thêm