Trung Quốc đẩy mạnh cuộc chiến nhận thức ở Biển Đông

Hải quân và nhân viên hàng hải Trung Quốc đánh dấu mở đầu một cuộc tập trận quân sự vào mùa thu năm 2012. Chính quyền Trung Quốc đang đẩy mạnh việc tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông với các công trình xây dựng dân sự. (Ảnh: vancouversun.com)
Hải quân và nhân viên hàng hải Trung Quốc đánh dấu mở đầu một cuộc tập trận quân sự vào mùa thu năm 2012. Chính quyền Trung Quốc đang đẩy mạnh việc tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông với các công trình xây dựng dân sự. (Ảnh: vancouversun.com)

Nhận thức về mục đích hòa bình là một trong những vũ khí chính mà chính quyền Trung Quốc sử dụng để giành lấy và kiểm soát khu vực Biển ... Đọc tiếp

Xem thêm
Xem thêm