Bài toán lớp 3 gây tranh cãi của Việt Nam khiến… thế giới đau đầu

Bài toán lớp 3 gây tranh cãi.  Đề bài: điền số từ 1 đến 9 vào chỗ trống, sao cho ra kết quả đúng. (Ảnh: Facebook)
Bài toán lớp 3 gây tranh cãi. Đề bài: điền số từ 1 đến 9 vào chỗ trống, sao cho ra kết quả đúng. (Ảnh: Facebook)

Mới đây, bài toán trong đề ôn thi cuối kỳ của học sinh lớp 3 tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) được chia sẻ rộng rãi trong các diễn đàn Toán ... Đọc tiếp

Xem thêm
Xem thêm
Một bức ảnh chụp người ngồi thiền trong núi (Ảnh: National Geographic)

Tìm kiếm ẩn sĩ ở núi Chung Nam Sơn

Thời Trung Quốc cổ đại, núi Chung Nam Sơn là nơi các sĩ phu xuất thế ở ẩn để “theo đuổi con đường rèn luyện đạo đức bản thân”. Ngày ...