Quan chức Trung Quốc tìm lời khuyên từ các nhà sư

Quan chức Trung Quốc tìm lời khuyên từ các nhà sư
Một nhà sư ở chùa Jintai tại Quảng Đông, Trung Quốc. Nhiều quan chức Trung Quốc [vì muốn] tìm lời khuyên cho sự nghiệp đã xây dựng các mối quan hệ với các nhà sư và các khí công sư trong những năm gần đây. (Ảnh: wiki)

Không hài lòng với chủ nghĩa Mác-xít vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều quan chức trong chính quyền đi tìm kiếm tình bằng hữu và sự giúp ... Đọc tiếp

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm